Tło

Bierzmowanie

Jakie warunki musi spełniać kandydat do bierzmowania, aby mógł być dopuszczony do sakramentu?

Kandydat musi wyrażać szczerą wolę przyjęcia sakramentu w sposób ważny i godziwy. Dla ważności jest potrzebne, aby kandydat pragnął, by w sakramencie dokonało się to, co według Kościoła w nim się dokonuje. Dla godziwości jest potrzebne to, by kandydat nie przystępował do sakramentu w sposób świętokradzki, lecz w stanie łaski uświęcającej (tzn. po ważnej spowiedzi świętej).

Jaki jest cel przygotowania do bierzmowania?

Sakrament bierzmowania udziela bierzmowanemu obiecaną przez Chrystusa łaskę. Aby ta łaska mogła owocować w bierzmowanym potrzeba jest współpraca ze strony przyjmującego sakrament. Dlatego dla owocnego przeżywania sakramentu zalecane jest przygotowanie się do niego. Bez przygotowania istnieje duże prawdopodobieństwo, że sakrament pozostanie bezowocny.

Czy można przystępować do bierzmowania bez przygotowania?

Przygotowanie do bierzmowania służy temu, by pomóc kandydatowi w owocnym przeżywaniu sakramentu. Samo „zaliczenie” wszystkich punktów przygotowania nie jest gwarancją, że kandydat będzie dobrze przygotowany, ponieważ zależy to od jego osobistego zaangażowania w tych punktach. Równocześnie brak przygotowania nie wyklucza możliwości owocowania sakramentu, ale czyni to bardzo nieprawdopodobnym. Wyrazem żywej wiary kandydata jest to, że stara się on nie tylko o formalne przyjęcie bierzmowania lecz o owocne przyjęcie tego sakramentu. Istnieje jednak możliwość przystąpienia do bierzmowania bez przygotowania, gdy kandydat przystępuje do niego ważnie i godziwie.

Dlaczego nie można odmówić bierzmowania kandydatowi, który nie korzystał z przygotowania do tego sakramentu?

Przygotowanie jest gradualne, to znaczy że nie posiada jasnej granicy. Dlatego nie można ustanowić jasnej granicy między osobą przygotowaną i nieprzygotowaną. Każdy człowiek może się zawsze coraz lepiej przygotować do sakramentów. Chęć i starania o coraz lepsze przygotowanie jest wyrazem żywej wiary. Dodatkowo przygotowanie może się dokonać w ramach parafii, ale dokonuje się w jeszcze większym wymiarze w rodzinie. Ostatecznie pozostaje sprawą osobistego sumienia, czy komuś zależy na przygotowaniu i na owocnym przeżywaniu sakramentu

Jakie są konsekwencje dla osób, które nie korzystały z przygotowania do sakramentu w parafii?

Każdy kandydat, która robi wrażenie osoby nieprzygotowanej musi się spodziewać, że zostanie mu zalecone, aby odroczył bierzmowanie. Dodatkowo zalecamy, aby osoby, które nie interesowały się przygotowaniem w naszej parafii lub odnosiły się lekceważąco do osób prowadzących przygotowanie poprzez ignorowanie ich starań i pomocy, nie przystępowały do sakramentu bierzmowania w naszej parafii. Dołączenie takich osób do parafialnych uroczystości sakramentu bierzmowania łączy się z podwójną niesprawiedliwością. Po pierwsze jest to niesprawiedliwe wobec innych kandydatów, którzy się szczerze starają, aby ich sakrament był czymś więcej niż tylko zaliczeniem obowiązków kościelnych. Po drugie jest to wielkim nietaktem wobec tych, którzy poświęcają swój czas wolny dla wspólnoty parafialnej, a których zaangażowanie zostało wprost lekceważone. Aby uniknąć takiej niesprawiedliwości zalecamy, aby osoby, które nie korzystały z przygotowania w naszej parafii przystępowały do bierzmowania w innym miejscu.

W jaki sposób można wykazać swoją szczerą chęć przystąpienia do bierzmowania w sposób ważny i godziwy?

Obowiązkiem kandydata jest rozmowa z kapłanem, który zaświadcza, że ma moralną pewność o dyspozycji kandydata, to znaczy że kandydat przyjmie bierzmowanie w sposób ważny i godziwy. Moralna pewność polega na tym, że kapłan po zapoznaniu się z sytuacją kandydata nie posiada znaczących wątpliwości dotyczących jego postawy. Gdy istnieje uzasadniona obawa kapłana, że kandydat może świętokradzko lub nieważnie przystąpić do sakramentu, ma on obowiązek, aby odmówić kandydatowi przyjęcia sakramentu, gdyż nieważny lub świętokradzki sakrament jest ze szkodą dla przyjmującego.

Co może uczynić osoba, która została dopuszczona do bierzmowania, ale nie przystąpi do bierzmowania w Zielonkach?

Taka osoba może zgłosić się do kapłana o zaświadczenie, że spełnia warunki konieczne do przystąpienia do bierzmowania.

Msze Święte

 • Niedziele i święta
  8:00, 10:00, 12:00, 17:00
 • Dni powszednie
  7:00, 18:00
 • Święta zniesione
  7:00, 9:30, 16:30, 18:00

Kancelaria Parafialna

 • Wtorek
  16:30-17:30
 • Czwartek
  16:30-17:30
 • Sobota
  8:30-10:00

Zwiedzanie Kościoła

Odbywa się po wcześniejszym telefonicznym umówieniu z przewodnikiem.

 • I PIĄTKI MIESIĄCA
  17:00-17:45
 • SOBOTA:
  09.00-11.00
 • NIEDZIELA:
  9.00-9:45
  11:00-11:45
  13:00-13:45

 • Kontakt: 12-285-03-21 (plebania)