Tło

Bierzmowanie

Jakie są warunki przystąpienia do bierzmowania?

Aby móc przystąpić do bierzmowania trzeba być dyspozycyjnym. Oznacza to, że kandydat pragnie przystąpić do bierzmowania w sposób ważny i godziwy. Ważność polega na tym, że kandydat pragnie przyjmować sakrament według wiary Kościoła. Godziwość domaga się od kandydata, aby ten przystępował do bierzmowania w stanie łaski uświęcającej. Ponieważ o tej dyspozycyjności ksiądz musi zaświadczyć przed biskupem każdy kandydat musi wykazać się tą dyspozycyjnością wobec tego księdza. Temu służą rozmowy prowadzone zarówno w 6. klasie, w 7. klasie jak i w 8. klasie.

W jaki sposób można się umówić z księdzem na rozmowę?

Ponieważ organizacja bierzmowania nie jest jedyną formą duszpasterstwa, należy się podporządkować grafiku wyznaczonego na cały rok. Dlatego kandydaci z klasy 6, 7. oraz 8. mogą się zgłosić w zakrystii lub u księdza Michała w dniach 10-24.09.2023 r. Dla osób zgłaszających się po tym terminie może zabraknąć czasu, aby się spotkać. Pierwsze spotkanie ma miejsce w miesiącach wrzesień/październik z kolei drugie spotkanie w maju/czerwcu. Brak zainteresowania tymi spotkaniami ze strony kandydata jest rozumiane jako rezygnacja ze sakramentu. Terminy spotkań zostaną przekazane przez udostępnienie dokumentu z terminami, w który kandydaci się wpisują.

Na czym polega rozmowa w czasie takiego spotkania?

Ponieważ ksiądz stara się rozpoznać dyspozycyjność kandydata rozmowa podejmuje temat rozwoju w wierze oraz korzystanie z dotychczasowych sakramentów. Rozmowa nie ma przygotowanych pytań i odpowiedzi, lecz służy jako wspólne rozeznanie czego kandydat może zrobić dla własnego rozwoju we wierze.

Jaką formę może mieć takie spotkanie?

Na spotkanie przychodzą kandydaci w wybranych przez siebie parach. Spotkanie trwa ok. godziny i może się odbyć w salce lub w ramach spaceru po Zielonkach.

Czy poza rozmowami istnieją jeszcze warunki do przystąpienia?

Ponieważ do ważnego bierzmowania jest konieczny Chrzest Święty, każdy z kandydatów, który został ochrzczony poza parafią powinien ze swojej parafii Chrztu przyjnieść Akt Chrztu. Może być zarówno nowy jak i ten, który był już oddany przy okazji I Komunii Świętej, jeśli został zwrócony. Oddane akty Chrztu na I Komunię Świętą nie są przechowywane w kancelarii, przez co należy ponownie przynieść akt Chrztu. Z kolei kandydaci, którzy mieszkają poza parafią powinni przynieść zgodę ze swojej parafii, że mogą przystąpić poza parafią do bierzmowania. Te dokumenty powinny być oddane na pierwszej rozmowie w klasie 8, jednak najpóźniej (ostateczny termin) do końca listopada.

Czy kandydaci uczestniczą w przygotowaniu do bierzmowania?

Aby z pożytkiem przystępować do bierzmowania kandydaci powinni się przygotować. Główna część tego przygotowania dokonuje się w domu poprzez rozmowy z kandydatami o sprawach wiary. W celu poznania wspólnoty Kościoła oraz osobistego rozwoju wiary kandydaci są zaproszeni także na spotkania i wyjazdy organizowane dla młodzieży w parafii. Każdy kandydat otrzyma także indeks, w którym jest przygotowana lista nabożeństw, na które warto pójść w ramach przygotowania. Poprzez własny podpis lub podpis rodzica może on koordynować swój własny rozwój we wierze.

Czy obecność na spotkania lub podpisy w indeksie są obowiązkowe?

Każdy człowiek wierzący będzie się o to starał, aby jak najlepiej się przygotować do przystępowania do sakramentu. Dlatego powinien się starać o rzetelne wypełnianie propozycji wynikających z rozmowy z księdzem. Jednak wyznacznikiem nie będzie ilość podpisów, lecz osobiste sumienie każdego kandydata, który z własnej inicjatywy powinien zadbać o swoją wiarę.

Kiedy jest spotkanie organizacyjne dla rodziców i kandydatów

Młodzież i ich rodziców, którzy pragną przystępować do bierzmowania w roku 2024, 2025 oraz 2026 (tj. klasa 6, 7. oraz 8), są zaproszeni na spotkanie organizacyjne w niedzielę 10.09.2023 o godzinie 18:30 przed Mszą Świętą "Młodzi duchem".

Jak wygląda przygotowanie do bierzmowania dla osób ze szkoły średniej?

Kandydaci, którzy są już w szkole średniej mogą także przystępować do bierzmowania. W tym celu powinni się zgłosić w tym samym terminie jak uczniowie klasy 6, 7. i 8. Podane klasy są jedynie wyznacznikiem minimalnego wieku kandydatów.

Czy uczniowie z 6, 7. lub 8. klasy, którzy się nie zgłoszą do 24.09.2023 r, mogą rozpocząć przygotowanie w kolejnych latach?

Uczniowie z obecnej klasy 6, 7. oraz 8. mogą dołączyć w przyszłym roku do 1. roku formacyjnego. Oznacza to jednak, że nie przystąpią do bierzmowania razem z osobami z klasy, którzy się zgłosili do 24.09.2023 r, lecz dopiero w kolejnych latach.

Jak długo trwa przygotowanie do bierzmowania w parafii w Zielonkach?

Przygotowanie do bierzmowania trwa 3 lata. Można się zgłosić na 1. rok formacyjny od 6. klasy. Ze względu na dużą ilość kandydatów przygotowanie w minionych latach było skrócone do 2 lat. Dlatego wyjątkowo w tym roku uczniowie klasy 8, którzy w zeszłym roku uczestniczyli w przygotowaniu przechodzą automatycznie do 3. roku formacji. Z kolei uczniowie z klasy 7. rozpoczynają automatycznie 2. rok formacyjny, chociaż w zeszłym roku jeszcze nie uczestniczyli w przygotowaniu. Uczniowie klasy 6. rozpoczynają w tym roku 1. rok formacyjny. W przyszłości nie będzie możliwości przeskoczenia jakiegokolwiek roku formacyjnego.

Jeśli jakaś osoba się nie zgłosiła do 24.09.2023 r, czy jeszcze może się zgłosić w późniejszym terminie?

Ostatecznym terminem zgłoszenia kandydata jest 01.10.2023 r. w zakrystii. Rodzice mogą wtedy uzupełnić formularz zgłoszeniowy na miejscu. Po tym terminie istnieje możliwość dołączenia się do przygotowania do bierzmowania dopiero w kolejnym roku szkolnym.

Msze Święte

 • Niedziele i święta
  8:00, 10:00, 12:00, 17:00
 • Dni powszednie
  7:00, 18:00
 • Święta zniesione
  7:00, 9:30, 16:30, 18:00

Kancelaria Parafialna

 • Wtorek
  16:30-17:30
 • Czwartek
  16:30-17:30
 • Sobota
  8:30-10:00

Zwiedzanie Kościoła

Odbywa się po wcześniejszym telefonicznym umówieniu z przewodnikiem.

 • I PIĄTKI MIESIĄCA
  17:00-17:45
 • SOBOTA:
  09.00-11.00
 • NIEDZIELA:
  9.00-9:45
  11:00-11:45
  13:00-13:45

 • Kontakt: 12-285-03-21 (plebania)